Đồng hồ điểm 12h, Lo Lem mải móng chạy tóe khói vẫn ko quên vứt lại cho Hoàng Tử cái dép xỏ ngón màu hồng...
Loading...